Om oss

Jeggars gård est 1683

Jeggars är en gammal släktgård i Hila i Kyrkslätt, med anor från år 1683. Hanna och Rickard är 11. generationen av Hannas släkt som driver gården. Gårdens namn kommer från kaptenlöjtnanten Siggert Jegge som kom till gården 1683.

Sedan år 2020 har vi en ny produktionsinriktning – vi föder upp biffkor av raserna Hereford och Angus och får av raserna Texel och Dorper.

På gården odlas nuförtiden mest vall, alltså bete och foder till djuren, men även en del spannmål och bondbönor till industrin. En liten andel av spannmålen och bondbönorna blir foder åt gårdens djur.

År 2020 övergick vi  till ekologisk produktion.

 

 

Besökare tas emot endast enligt överenskommelse.
Gästerna bör använda skoskydd och möjlighet till handtvätt erbjuds.

 

Hanna Westman

Hanna är uppvuxen på Jeggars och har en agrologutbildning.
Hannas stora intresse för djur ligger bakom hela omvandlingen från växtodlingsgård till djurgård.

Rickard Backman

Rickard har alltid haft en anknytning till lantbruk och ett stort intresse för maskiner och växtodling.

Även Rickard är agrolog till utbildningen.

Familjen

Hanna och Rickard har tre barn, som levt hela sitt liv på gården.
Två hundar finns det också på gården varav den ena, border collien Kari, är en tränad vallhund.

KORNA

Våra biffkor är av rasen Hereford och Aberdeen Angus och korsningar av dessa. Både Hereford och Angus ger ett mycket gott marmorerat kött.

HEREFORD

Rasen Hereford kommer från England och är världens mest förekommande.

Herefordkorna har ett lugnt lynne, de är effektiva foderanvändare och tåliga djur.

aberdeen angus

Rasen Aberdeen Angus kommer från Skottland.

Anguskorna är speciellt kända för sina goda modersegenskaper, bra fertilitet och lätta kalvningar.

Under sommarhalvåret är gårdens alla djur på grönbete på åkrar och naturängar. Betessäsongen varar från mitten av maj till slutet av oktober, beroende på vädret.

Till vintern tas djuren in i lösdriftsladugården med djupströbädd. Djuren har ständig tillgång till grovfoder och vatten.

 

Korna och kalvarna lever i flock, får fritt röra sej i lösdriften och har tillgång till rasthage. Kalvarna får gå med sina mödrar till ungefär 6 månaders ålder. På hösten skiljs kalvarna från dikorna och kvigkalvarna flyttar in i en egen grupp i ladugården.

 

Tjurkalvarna säljs på hösten vidare till förmedling, de får alltså växa till sej på andra gårdar.

Ensilage, alltså gräs från våra egna åkrar, är djurens viktigaste foder. Allt ensilage, som djuren äter, produceras ekologiskt på gården.

FÅREN

Våra får är av rasen Texel och korsningar av raserna Texel och Dorper. 

TEXEL

Texel kommer från Nederländerna och tack vare sina goda köttegenskaper och höga tillväxt utnyttjas den i korsningar. Så gör även vi.

Texelköttet är välmarmorerat och har en mild smak, som faller de flesta i smaken.

DORPER

Rasen Dorper härstammar från Sydafrika. Dorperfåren är tåliga och har goda modersegenskaper.

 

Köttet är milt och marmorerat.

Under sommarhalvåret är gårdens alla djur på grönbete på åkrar och naturängar. Betessäsongen varar från mitten av maj till slutet av oktober, beroende på vädret.

Till vintern tas djuren in i lösdriftsladugården med djupströbädd. Djuren har ständig tillgång till grovfoder och vatten.

 

ORDLISTA -
TESTA DIN KUNSKAP

Ett hondjur som fått minst en kalv. Även samlingsnamn för rasen.

Ett nötkreatur som kalvat och som tar hand om sin egen kalv, mjölkas inte.

Unga nötkreatur

Ett hondjur som ännu ej har fått en kalv.

Hane av nötkreatur

Fårhona

Fårhane

Får under att år

Fårens hem under vintrarna

Djuren får röra sej fritt i ladugården